Lietuvos valiutos keityklos operatorių asociacija įsteigta 2015 metų kovo 5d.

2015 kovo 12 d. Asociacija užregistruota Valstybinėje įmonėje Registrų centras.

ASOCIACIJOS TIKSLAI
  • atstovauti Asociacijos narių bendriems interesams Lietuvos banke, kitose valstybės institucijose, formuojant Asociacijos nariams palankią valstybės politiką valiutos keityklos operatorių veikloje;
  • koordinuoti Asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti, sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti valiutos keityklos operatorių veiklą;
  • vienyti atsakingai ir skaidriai dirbančius valiutos keityklos operatorius, kurie vadovaujasi etiškos veiklos principais, prisidėti prie skaidrios ir atviros verslo aplinkos bei laisvos konkurencijos valiutos keitimo srityje kūrimo.
VALDYMAS

Asociacijos organai yra:

visuotinis narių susirinkimas;

vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas.

hands350