TAPIMO ASOCIACIJOS NARIU PROCEDŪRA
  1. Susipažinti su Asociacijos įstatais.
  2. Pateikti prašymą Asociacijos prezidentui įstoti į Lietuvos valiutos keityklos operatorių asociaciją.
  3. Asociacijos nariu tampama Asociacijos narių susirinkimui priėmus sprendimą priimti į narius ir nuo stojamojo įnašo sumokėjimo dienos.

 

Nario/ stojamąjį mokestį prašome sumokėti į Lietuvos valiutos keityklos operatorių asociacijos sąskaitą.

MOKĖJIMO Į SĄSKAITĄ REKVIZITAI

Gavėjas: Lietuvos valiutos keityklos operatorių asociacija;

bankas: AB DNB bankas;

banko kodas: 40100;

A/S LT314010051003384071;

Mokėjimo paskirtis: Nario mokestis už XXXX metus ( arba stojamasis mokestis).

2015 metų kovo 12d. Asociacijos narių susirinkimas patvirtino, kad stojamasis mokestis yra 1000 eurų. Asociacijos nario metinis mokestis už kalendorinius metus yra 300 eurų. Įstojimo į Asociaciją metais narys moka tik stojamajį mokestį (1000 eurų).

Nario metinis mokestis sumokamas iki kalendorinių metų balandžio 1d.