TEISĖS AKTAI

Teisės aktų, nustatančių priežiūros reikalavimus Lietuvos banko prižiūrimiems subjektams, sąrašas:

 1. Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymas. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-10873;
 2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 1998, Nr. 96-2658; 2002, Nr. 33-1255; 2003, Nr. 117-5318; 2008, Nr. 10-335
 3. Lietuvos respublikos užsienio valiutos Lietuvos respublikoje įstatymas Žin., 1993, Nr. 28-640
 4. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
 5. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 6. 2014 m. spalio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-195 „Dėl Valiutos keityklos operatorių sąrašo tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-14540;
 7. 2014 m. spalio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-196 „Dėl Asmenų, prašančių įrašyti juos į valiutos keityklos operatorių sąrašą, tikrinimo nuostatų patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-14539;
 8. 2014 m. spalio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-197 „Dėl Informacijos apie valiutos keityklos operatorių vadovus teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-145389;
 9. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 10. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779;
 11. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112.